3ที่เที่ยวมรดกโลก สายท่องเที่ยวกินบรรยากาศต้องถูกใจ กับที่ท่องเที่ยวสุดอลังการกับวิวทิวทัศน์ระดับร้อยล้าน

3ที่เที่ยวมรดกโลก

3ที่เที่ยวมรดกโลก เหมาะกับสายล่าฝัน เก็บเกี่ยวความรู้ ทางประวัติศาสตร์ ต้องห้ามพลาดทีเดียว

3ที่เที่ยวมรดกโลก สวัสดีครับผู้อ่านที่รัก เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หวังใจเป็นอย่างยิ่ง ให้ทุกคนสบายดีนะครับ วันนี้ผมอยากมาชวน ให้ผู้อ่านอ่านเรื่อง ที่เที่ยวที่เป็นมรดกโลก มรดกโลกมีอะไรบ้าง

แน่นอนว่าอ่านหัวข้อแล้ว เหมือนเราจะเข้าไปอยู่ ในเรื่องของประวัติศาสตร์ แต่บางทีคิดอีกแง่ ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว เพราะที่ที่เราจะอ่านกัน ยังมีอยู่ในปัจจุบัน แล้วจะเป็นประวัติศาสตร์ ซะทีเดียวคงไม่ได้

เราจะภูมิใจมากแค่ไหน สถานที่ที่เราไป ได้รับชื่อว่าเป็น แหล่งมรดกโลก จะมีความงดงาม ประวัติความเป็นมา รวมถึงการแสดงถึง วัฒนธรรมและประเพณี และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ของแต่พื้นที่ที่น่าสนใจนั้น

สถานที่เหล่านั้น ก่อนที่จะจัดเป็น มรดกโลกได้นั้น ต้องผ่านการตรวจสอบ และความเห็นชอบ ของคณะกรรมการของ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ)

เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยว หลายแห่งบนโลกนี้ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมาจากคุณสมบัติที่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม หรืออาจมีคุณสมบัติ มรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ได้เป็นที่รู้จักต่อไป

และการที่เราจะได้รู้จัก หรือได้ชื่นชมความงาม ความเป็นเอกลักษณ์ ของอารยธรรม หรือของวัฒนธรรม ของประเทศหรือศาสนานั้น จากการมองเห็น หรือสัมผัสของจริง จะดีสักเพียงไหน

และนี่เป็นเหตุผลที่ว่า เราควรจะได้มารู้จัก และลองที่จะหาโอกาส จุดประกายฝัน ให้ตัวเองอยากไป สถานที่เหล่านี้ แบบคิดว่า ในชีวิตนี้ ควรจะได้ไปสักครั้งหนึ่ง

3ที่เที่ยวมรดกโลก จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับ สถานที่ประวัติศาสตร์โลก ได้อย่างไรกันนะ

สถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ที่จัดเป็นมรดกโลก เขามีข้อพิจารณา ที่มีการตั้งขึ้น ตั้งปี พ.ศ.2548 ถ้าจะจัดเป็น มรดกโลก ทางวัฒนธรรม มีเงื่อนไขทั้งหมดหกข้อ

หลักเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่า เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ข้อที่หนึ่งคือ เป็นผลงานที่มนุษย์ สร้างขึ้นอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความฉลาดที่เป็นชิ้นเดียว

ข้อที่สองคือ เป็นสิ่งที่ส่งผล ให้เกิดการสืบสาน ความสามารถการออกแบบ ทางสถาปัตยกรรม ทางอนุสรณ์สถาน ทางประติมากรรม ทางสวนและภูมิทัศน์ รวมถึงการพัฒนา งานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่สามคือ เป็นหลักฐานที่ให้เห็น วัฒนธรรมหรืออารยธรรม ที่เห็นได้ในปัจจุบัน หรือสาบสูญไปแล้ว

ข้อที่สี่คือ เป็นสิ่งก่อสร้าง ที่ความโดดเด่น ที่เป็นตัวแทน ของการพัฒนา ในประวัติศาสตร์ ที่มนุษย์สร้างขึ้น

ข้อที่ห้าคือ เป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่น ที่เป็นขนบธรรมเนียม และวิถีทางประเพณี

ข้อที่หกคือ เรื่องที่คิดและเชื่อ มีลักษณะโดดเด่น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง ต่อเหตุการณ์นั้น หรือในประวัติศาสตร์

ทั้งหกลักษณะ ที่กำหนดไว้นี้ ก็จัดว่ามีความยาก ถ้าจะเป็นมรดกโลก ดังนั้นความเชื่อถือ ที่เราพบเห็นนี้ ย่อมสมเหตุสมผล ต่อการยกย่องแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยวกับ มรดกโลกทางธรรมชาติ ยังคงต้องเกี่ยวข้องกัน

จากที่กล่าวก่อนหน้านี้ เป็นลักษณะของหลักเกณฑ์ ทางประวัติศาสตร์ เราจะมาดู เที่ยวมรดกโลก ที่มีหลักเกณฑ์ อีกสี่ข้อที่เกี่ยวกับ หลักทางธรรมชาติ หลักเกณฑ์เหล่านี้คือ

ข้อที่หนึ่งคือ เป็นการพัฒนาการ ทางธรรมชาติที่เห็นชัด ว่าเป็นวิวัฒนาการ จากอดีตของโลก

ข้อที่สองคือ เป็นการแสดงของ การเปลี่ยนแปลงทาง ธรณีวิทยา การวิวัฒนาการ ทางชีววิทยา

ข้อที่สามคือ เป็นสถานที่ที่หายาก และที่สวยงามพิเศษ ที่เกิดขึ้นจาก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ข้อที่สี่คือ เป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์และพืช ที่หาดูยาก อีกทั้งอยู่ในสภาวะอันตราย รวมถึงที่อยู่ใน ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ที่เป็นที่สนใจ ของคนทั่วโลกด้วย

มรดกโลกทางธรรมชาตินี้ น่าจะเป็นที่นิยม ในการไปเที่ยวชม ผมจะจัดให้ 3ที่เที่ยวมรดกโลก อยู่ในกลุ่มนี้เลย อย่างนี้เราก็มาคุยกัน เรื่องที่เที่ยวผม อยากนำเสนอให้อ่านกัน

เรามาดูสถานที่ที่น่าเที่ยว 3ที่เที่ยวมรดกโลกว่าจะน่าสนใจ จนอยากไปบ้างไหม

3ที่เที่ยวมรดกโลก

-สถานที่แรกที่อยากนำชม อุทยานแห่งชาติเกอเรเม คัปปาโดเกีย (ชื่อภาษาอังกฤษว่า Goreme National Park of Cappadocia) อยู่ในประเทศตุรกี ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1985

เกอเรเม (Goreme) คือหินทรงแปลก ในบริเวณคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ในประเทศตุรกี เป็นพื้นที่ที่เกิดจาก การระเบิดของ ภูเขาไฟเออซิเยส และรวมการระเบิดของ ภูเขาไฟฮาซาน

นับเวลาได้นานกว่า สามล้านปีแล้ว ลักษณะรูพรุน ที่เจาะเข้าไป ในภูเขาที่มีขนาดใหญ่ ทำให้มีคนโบราณ เข้าไปยึดพื้นที่เป็นบ้าน มาหลายศตวรรษ ที่นี่จึงเป็นที่แปลก เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของตุรกีเรื่อยมา

การได้เดินชม อุทยานแห่งนี้แล้ว กิจกรรมที่น่าสนใจ อีกหนึ่งอย่างก็คือ การขึ้นบอลลูน เพื่อชมความงามเป็นภาพรวม จากมุมบนท้องฟ้าอีกด้วย

3ที่เที่ยวมรดกโลก

-สถานที่ที่สอง ที่ภูมิใจเสนอ ทะเลคอรัล เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ (ชื่อภาษาอังกฤษว่า Great Barrier Reef ) อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ได้ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1981

เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ เป็นแนวปะการัง ที่มีขนาดยาว ที่สุดในโลก ยาวกว่าสองพันกิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของออสเตรเลีย

ทางตอนใต้ของ ทะเลคอรัล มีปะการังชนิดอ่อน และชนิดแข็งรวมกว่า 350ชนิด อีกทั้งมีปลา และสิ่งมีชีวิต ในใต้ทะเลอีกกว่า 1,500ชนิด

แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่สถานที่แห่งนี้ ใกล้จะหายไปจาก แผนที่โลกแล้ว เพราะโลกของเรา เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อความเป็นกรด ของน้ำทะเลให้สูงขึ้น

และพายุไซโคลน ที่ถาโถมอยู่เป็นประจำ คาดว่า60เปอร์เซ็นต์ ในเจ้าปะการังเหล่านี้ ต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ ปะการังฟอกขาว และมันจะตายในที่สุด

3ที่เที่ยวมรดกโลก

-สถานที่ที่สาม ที่อยากนำเสนอคือ นครมาชูปิกชู (ชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Machu Picchu ) อยู่ในประเทศเปรู ได้รับการขึ้น ทะเบียนมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1983

มาชูปิกชู ที่เรียกอีกชื่อว่า เมืองที่สาบสูญแห่งอินคา อยู่บนเทือกเขาสูง ถึง2,350เมตร ในเมืองนี้ตั้งบน ที่มีหน้าผาชัน ในทุกด้านของภูเขา ดูน่าหวาดเสียว

จัดให้เป็นมรดกโลก เพราะมีอารยธรรม ของชนชาติอินคา ที่สาบสูญไปนาน และมีการค้นพบ ในคริสต์ศตวรรษที่20 หลังจักรวรรดินี้ ล่มสลายไปแล้ว400ปี จึงกลายเป็นหนึ่งใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ในปัจจุบันนี้ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางจากเมืองคุซโก (Cusco) เพื่อไปยังนครมาชูปิกชู ด้วยทางรถไฟ และด้วยรถโดยสารประจำทาง ในระยะทาง96กิโลเมตร ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง

สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย ก็ไม่แพ้กับ 3ที่เที่ยวมรดกโลก มาเราดูกัน

ตัดสินใจได้ไหมครับ ว่าสถานที่ที่อยากไปใน 3ที่เที่ยวมรดกโลก ที่ผมนำเสนอไป และข้อมูลที่แน่นมาก ที่ผมยกมาให้อ่าน ช่วยทำให้ผู้อ่านอยากไปเที่ยว ที่ที่ผมเสนอบ้างไหมครับ

แอบคิดว่าผู้อ่าน จะคิดเหมือนผม ผมนั่งเขียนเอง ยังอยากจะไปดูถึง ความเป็นไปเป็นมา ซะเดี๋ยวนี้เลย 3ที่เที่ยวมรดกโลก ก็คือแนวปะการัง น่าสงสารนะครับ เราจะอนุรักษ์ ให้เป็นที่ท่องเที่ยว ต่อไปได้อีกนานเท่านาน

ว่าแต่ว่าประเทศไทยเรา มีสถานที่ที่เป็น 3ที่เที่ยวมรดกโลก กับเขาบ้างไหม ถ้าเป็นแล้วดีอย่างไร เราคงภูมิใจใช่ไหม และคงอยากอนุรักษ์ ให้มีอยู่ต่อไป ซึ่งมีผลกับ การส่งเสริมหลายด้าน

ถ้ายังอ่านไม่หนำใจ ผู้เขียนขอแนะนำ เมืองเก่าอยุธยา ได้อ่านต่อไปเลย เพื่อความต่อเนื่อง กับการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและขนบธรรมเนียม วันนี้ผู้เขียนลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ

เขียนโดย FateNama