โบราณสถาน เพนียด เมืองเพนียดหรือเมืองกาไว เป็นเมืองโบราณในจังหวัดจันทบุรี ห้ามพลาด

โบราณสถาน เพนียด

โบราณสถาน เพนียด เยี่ยมชมและเดินทางท่องเที่ยวโบราณสถาน จังหวัดจันทบุรี

โบราณสถาน เพนียด เมือง เพนียด เป็นชุมชนโบราณ ที่เคยมีบันทึกเรื่องราว ประวัติ โบราณสถานไว้ว่ามีอายุ มาตั้งแต่ พ.ศ. 800 – 1000 ก่อนหน้านี้เคยเป็น ที่ตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรี ตั้งแต่ในยุคแรก ที่ตอนนั้นอารยธรรม ของขอมได้กลายเป็น แหล่งอารยธรรม ที่สำคัญของกัมพูชา

ซึ่งตอนนั้นเจ้าผู้ครองนคร ให้อำนาจของการ ปกครองแบบอิสระ ซึ่งในตอนนั้น ก็ยังได้รับวัฒนธรรมของ ทางอินเดียเข้ามา ในวิถีชีวิต และยังได้มีโอกาส ในการติดต่อ ค้าขายกับประเทศจีนด้วย ตั้งแต่โบราณมาแล้ว

เมืองเพนียดมี ผังเมืองเป็นแบบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีแนวกำแพง ในแบบเมืองของโบราณ ที่กันคูน้ำไว้ ซึ่งในปัจจุบัน บ้านเมืองก็ยังเป็น พื้นที่การเกษตร และส่วนใหญ่ก็ทำ สวนผลไม้เป็นหลัก และส่วนบริเวณ ในที่ลุ่มนั้น ชาวเมืองนี้ก็ได้ทำนา ที่อยู่ถัดจากกำแพงเมือง เข้ามาเท่านั้น ยังมีหลักฐานอีกด้วย ว่ามีการพบ จารึกวัดทองทั่ว

มีเรื่องราวที่ได้ เป็นหลักฐานจารึก ไว้ในสมัยโบราณ

โบราณสถาน เพนียด

ที่เป็น จารึกเพนียด ในอักษรของขอม ในสมัยโบราณ ในภาษาของสันสกฤต และเขมร ที่ตอนนี้ยังคงเก็บรักษา ไว้ที่หอพระ ของหอสมุดวชิรญาณ ณ กองหอสมุดแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุ ที่เป็นพวกหินแกะสลัก เป็นรูปลวดลายต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ราหูอมจันทร์ และเทวรูปรามสูร

ยังมีพวกเศษถ้วยชามต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ได้เก็บไว้ที่วัดทองทั่ว ถ้าหาใครที่ ต้องการเดินทางไป เยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้ ก็สามารถเดินทาง ออกจากตัวเมือง จันทบุรีเดินทางไป ตามเส้นทางถนนสุขุมวิท เข้าสู่หมู่บ้าน เพนียดประมาณแค่ 1 กิโลเมตรเท่านั้นเอง

และโบราณสถานแห่งนี้ อยู่ห่างจากวัดทองทั่วไป แค่ประมาณ 300 เมตรเท่านั้น เป็นอีกหนึ่งโบราณสถาน ที่น่าไปศึกษา และเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก ที่ขอเชื้อเชิญให้ทุกท่าน ได้เข้าไปเยี่ยมชมกันครับ

บทความพิเศษ เที่ยวประวัติศาสตร์ และ เที่ยวโบราณสถาน

—*—อ้ายตัวกลม