โบราณสถานไทย

โบราณสถานไทย สถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของประเทศไทย

โบราณสถานไทย นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอีกทั้งยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

โบราณสถานไทย นี่คือสถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถานไทย ที่ได้รับการจดบันทึก และขึ้นทะเบียน โดยกรมศิลปากร ของเมืองไทยให้เป็น โบราณสถานที่มีคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ชาติ และควรที่จะร่วมกันอนุรักษ์ โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในไทย และรักษาเอาไว้ เพื่อให้คงอยู่ เป็นสมบัติชาติสืบไป 

โดยก็ได้มี ชื่อโบราณสถาน หลายแห่งในประเทศไทย ที่มีความเก่าแก่ และเต็มไปด้วย ประวัติศาสตร์ของชาติ โบราณสถานไทย มากมายจนถึงขั้นที่ ได้รับการบันทึกว่า โบราณสถานคือ สถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลกกันไปแล้ว 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ นักประวัติศาสตร์ หรือนักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบ เที่ยวประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสถานที่ ที่เป็นโบราณสถานต่างๆ ก็คงจะทราบกันดี และก็คงจะ ได้เคยมีโอกาส ได้เดินทางไปเที่ยวชม โบราณสถานไทย กันมาบ้างแล้ว 

ซึ่งสถานที่เหล่านี้ ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ชาติ อยู่อย่างมากมาย โดยเราสามารถที่จะ ใช้ทำการศึกษา โบราณสถานไทย ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น เมื่อครั้งในอดีต ได้เป็นอย่างดี 

โบราณสถานไทย

โดยโบราณสถาน ของประเทศไทยนั้น ในแต่ละที่ ก็จะมีความเชื่อมโยง ผูกพันกับพระพุทธศาสนา อยู่อย่างมากมาย สามารถแสดงให้เห็น ถึงความเจริญรุ่งเรืองของ พระพุทธศาสนา ในดินแดนแห่งนี้ ที่มีกันมาอย่างช้านาน 

และในวันนี้ เราจะขอนำพาทุกท่าน เที่ยวโบราณสถาน มาพบกับสถานที่ โบราณสถานไทย ที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน อย่างถูกต้องเป็นทางการ อีกทั้งยังได้รับ การอนุรักษ์เอาไว้ เป็นอย่างดีอีกด้วย 

สถานที่โบราณทางประวัติศาสตร์ในเมืองไทย ที่คุณควรจะต้องเดินทางไปเยี่ยมชม

1. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่สำคัญแห่งนี้เป็น โบราณสถานไทย ที่มีพิกัดที่ตั้ง อยู่ในบริเวณพื้นที่ ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยธรรมชาติที่ชุ่มชื่น ซึ่งสถานที่โดยรอบ ได้ให้ความรู้สึกถึง พุทธสถานในเขตของอรัญวาสี ที่มีความเก่าแก่โบราณ

จนถึงกับทำให้ องค์การยูเนสโก ได้เดินทางมา ทำการขึ้นทะเบียน จดบันทึกเอาไว้ ให้เป็นมรดกโลก ไปพร้อมกันกับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย “ และ ” อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย “ เพื่อเป็นการคงสภาพ ของสถานที่โบราณ แห่งนี้เอาไว้

และในสถานที่แห่งนี้ ก็จะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่ได้รับการ ก่อสร้างขึ้นมา ด้วยหินศิลาแลง ที่ดูมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีผลงาน ศิลปะทางด้าน ของงานประติมากรรม ที่ก็ยังคงอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ 

สามารถสะท้อน ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเจริญรุ่งเรืองของ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น แหล่งที่อยู่ของผู้คนที่ ได้ทำการพักอาศัย อยู่ในสถานที่แห่งนี้ ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 และโบราณสถาน ที่สำคัญของที่นี่นั่นก็คือ กำแพงเมืองกำแพงเพชร ศาลพระอิศวร วัดพระสิงห์ วัดซุ้มกอ วัดพระนอน วัดหนองพิกุล เป็นต้น

โบราณสถานไทย

2. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สำหรับโบราณสถานแห่งนี้ เป็นสถานที่ โบราณสถานสุโขทัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยเป็นสถานที่ ที่ได้รับการยืนยัน ถึงร่องรอยของ การตั้งถิ่นฐาน อยู่อาศัยของมนุษย์ เมื่อครั้งก่อนประวัติศาสตร์

มีพื้นที่อันกว้างใหญ่ ครอบคลุมมากถึง 45.14 ตารางกิโลเมตร โดยกินพื้นที่ไปใน 4 ตำบล จากการสำรวจพบจุดที่เป็นโบราณสถานมากถึง 215 แห่ง โดยเป็นสถานที่ ที่ได้รับการสำรวจ ตรวจสอบไปแล้ว 204 แห่ง 

ซึ่งจุดที่เป็น โบราณสถานขนาดใหญ่ หลายแห่งถูกสร้างขึ้นมา ด้วยวัสดุที่เป็น ” หินศิลาแลง “ โดยจากการสำรวจ และมีการจัดแบ่ง เขตพื้นที่ของ โบราณสถานเอาไว้ถึง 5 เขต ซึ่งก็ประกอบไปด้วย วัดโบราณที่มี ความสำคัญอยู่ มากมายหลายแห่ง

สามารถยกตัวอย่างได้เช่น วัดสวนแก้วอุทยานน้อย , วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ , วัดสุวรรณคีรี , วัดนางพญา , วัดเจดีย์เจ็ดแถว และก็ยังมีจุด ที่เป็น ศาลหลักเมืองอีกด้วย

และด้วยความที่ เมืองโบราณแห่งนี้ มีสถานที่ตั้ง อยู่ในเขตป่าเขา ห่างไกลจากชุมชน และผู้คนที่พลุกพล่าน จึงทำให้มัน สมบูรณ์พร้อมไปด้วย ความสวยงามของธรรมชาติ และสถานที่ปลูกสร้างโบราณ อันทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์นั่นเอง

3. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โบราณสถานแห่งนี้ ได้ถูกจดทะเบียน ขึ้นเป็นมรดกโลก ไปตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 พร้อมกันกับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยสมบูรณ์พร้อม

โดยสำหรับที่นี่ ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิด ของวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของการประดิษฐ์ คิดค้นตัวอักษร สำหรับภาษาไทย และวิทยาการ ในการคิดวาง แผนผังของเมือง อย่างเป็นระบบระเบียบ 

และจะมีความโดดเด่น เป็นอย่างยิ่งในเรื่องของ ศิลปวัฒนธรรม ทางด้านของงาน ศิลปกรรมแขนงต่างๆ โดยชั้นเชิงของ งานประติมากรรมในการสร้างพระพุทธรูป ในยุคสุโขทัยนั้น ต่างได้รับการ ยอมรับว่ามีความอ่อนช้อยสวยงาม สมบูรณ์เป็นที่สุด ถือเป็นที่สุดของงานศิลปะ ของไทยเรา 

ซึ่งในบริเวณสถานที่แห่งนี้ ก็ยังมีสิ่งปลูกสร้าง อื่นอีกมากมาย และสิ่งที่ได้รับ การพูดถึงกันมาก นั่นก็คือองค์พระพุทธรูปโบราณ ที่มีขนาดใหญ่ และสิ่งที่เป็น สิ่งปลูกสร้างโบราณ ที่อยู่รายรอบ นอกกำแพงเมืองอีกทั้งสิ้น 70 แห่ง ที่อยู่ภายใน กำแพงเมืองอีก 26 แห่ง

สามารถที่จะยกตัวอย่าง ตรงนี้ได้เช่น เนินปราสาทพระร่วง , วัดศรีชุม , ทำนบพระร่วง , วัดศรีสวาย , วัดตระพังเงิน และวัดชนะสงคราม เป็นต้น

โบราณสถานไทย

4. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่แห่งนี้ ก็คืออดีตราชธานี อันรุ่งเรืองของเมืองไทย และมีอายุยาวนาน ที่สุดมากถึง 417 ปี โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น โบราณสถานอยุธยา และขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลกโดย ” องค์การยูเนสโก “ 

อีกทั้งยังเป็น แหล่งเรียนรู้ทาง อารยธรรมที่สำคัญ ของประเทศไทย ซึ่งสามารถที่จะ อธิบายได้ถึง ความเจริญรุ่งเรือง และยิ่งใหญ่ของ ราชอาณาจักรแห่งนี้ ได้เป็นอย่างดี 

โดยพื้นที่ที่เป็น ตัวเมืองเก่าจะถูกล้อมรอบเอาไว้ด้วย แม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ และมีความสำคัญถึง 3 สายอันได้แก่ แม่น้ำป่าสัก , แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยา โดยลักษณะของ ภูมิประเทศเช่นนี้ ก็มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตกาล

ในส่วนของพื้นที่ภายในเขตบริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก็ได้มีสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ และงดงามอยู่มากมายหลายแห่ง ซึ่งล้วนแล้วก็ เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยิ่ง @UFA-X10

Artist Em

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *