เพชรบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม อันงดงาม

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ แหล่งวัฒนธรรม คู่ธรรมชาติ ความเป็นอยู่พื้นบ้าน ที่ยังคงความเรียบง่าย

เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดแรก ในพระพุทธศาสนา รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และสถานที่ท่องเที่ยว เนี่ยก็มีเยอะมาก ไม่เพียงแต่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะโดดเด่นเรื่องขุนเขา ที่มีความงดงาม ทางธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง โด่งดังมากมายแล้ว

เพชรบูรณ์ เส้นทาง สู่แหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม อย่างวัดวาอาราม อันเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน ก็พอมีให้ได้แวะ เยี่ยมชมกันไม่น้อย ซึ่งแต่ละสถานที่ คนเพชรบูรณ์ ก็มีความศรัทธา อย่างเปี่ยมล้น เช่น พระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมือง ของคนเพชรบูรณ์ 

และยังมี ประเพณีที่สำคัญ ที่แตกต่างจากที่อื่น ถือว่าเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ที่น่าไปสัมผัส มากเลยทีเดียว

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ เมืองที่เต็มไปด้วย ความสวยงาม ทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรม

วัดไตรภูมิ

เพชรบูรณ์ ภาษาอังกฤษ Phetchabun อีกหนึ่งสถานที่ ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนเมืองเพชร เป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหาธรรมราชา ที่ถือว่า เป็นพระพุทธรูป ที่อยู่คู่กับจังหวัดเพชรบูรณ์ มาอย่างยาวนาน

พระพุทธมหาธรรมราชา คู่บ้านคู่เมือง ของชาวเพชรบูรณ์ เป็นพระพุทธรูป ที่อยู่ในปางสมาธิ สันนิษฐานว่า เป็นพระพุทธรูป สมัยลพบุรี ที่ตัวพระพุทธรูปนั้น หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 13 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ไม่มีฐาน พระพักตร์กว้าง มีลักษณะเป็นเหลี่ยม

โดยประเพณี อุ้มพระดำน้ำ ที่เป็นประเพณี สืบทอดกันมา อย่างยาวนานกว่า 400 ปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด จะอัญเชิญ พระพุทธมหาธรรมราชา จากวัดไตรภูมิ แห่รอบเมือง และรับไปประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ

ด้วยภายในวัด มีโบสถ์เก่า ที่ยังคงรักษาไว้ อีกทั้งยังมี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประดิษฐาน ภายในโบสถ์

เพชรบูรณ์

วัดโบสถ์ชนะมาร

วัดโบสถ์ชนะมาร ด้านหลัง ติดแม่น้ำป่าสัก เป็นอีกหนึ่งวัด ที่มีความสำคัญ โดยบริเวณคุมน้ำวัดนี้ ได้มีชาวบ้าน พบองค์พระ ลอยอยู่ในน้ำ เป็นครั้งแรก จนเป็นเรื่องเล่าขาน สืบทอดกัน จนเกิดเป็นประเพณี อุ้มพระดำน้ำ ที่สืบต่อกันมา มากกว่า 400 ปี

จึงจะมีการ ประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ ในบริเวณ วัดโบสถ์ชนะมารนี้ทุกปี และความศรัทธา ต่อองค์พระพุทธมหาธรรมราชา จึงได้มีการสร้าง พุทธอุทยาน เพชรบุระ ที่มีพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืององค์ใหญ่

องค์พระเป็นเนื้อโลหะ หล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ หน้าตัก 11.984 เมตร สูงเกือบ 17 เมตรสูงจากพื้นดิน 35 เมตร หนักกว่า 45 ตัน ด้านหลัง มีสระน้ำขนาดใหญ่กว่า 80 ไร่ เชื่อมไปยัง แม่น้ำป่าสักสายเก่า

ใต้ฐานองค์พระใหญ่ มีการประดิษฐาน พระพุทธมหาธรรมราชา อยู่โดยรอบ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้สักการะ อีกทั้ง บริเวณโดยรอบ ยังจัดตั้งให้เป็น พื้นที่ของ สาธารณะอีกด้วย

เพชรบูรณ์

วัดมหาธาตุ ศิลปะยุคสุโขทัย โบราณสถาน ใจกลางเมือง

เจดีย์ ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบสุโขทัย พบได้ที่ วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ คาดว่า สร้างตั้งแต่ สมัยสุโขทัย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เมื่อครั้งกรมศิลปากร ทำการบูรณะ ปฏิสังขรณ์เจดีย์ และพบวัตถุโบราณ

อีกทั้งยังพบ จารึกลานทอง บันทึกอักษรโบราณ สมัยสุโขทัย จึงเป็นหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ โดยภายในโบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธรูป 2 องค์ คือหลวงพ่องาม และหลวงพ่อเพชร

หอโบราณคดี เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

อีกแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รวบรวมเอาไว้ คือหอโบราณคดี เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

ภายใน จะแสดงข้อมูล แหล่งโบราณคดี สมัยก่อนของ เพชรบูรณ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ หินจากศรีเทพ ที่เป็นหลักฐาน ใช้สันนิษฐาน ว่าเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ จะเป็นศิลาจารึก ที่นำมาจาก เมืองเก่าศรีเทพ

ตู้พระธรรม รวมทั้งยังได้จำลอง ร้านค้าต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของ เพชรบูรณ์ ให้เดินชมกัน อาทิเพชรบูรณ์สโตร์ ห้างสรรพสินค้าแห่งแรก ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดัง และเก่าแก่ ของเมืองเพชรบูรณ์

ร้านถ่ายรูปเก่าแก่ ของเพชรบูรณ์ รวมถึงยังมี ตำนานโรงหนังเก่าแก่ ของเมืองเพชรบูรณ์ ให้ได้ศึกษากัน ทั้งโรงหนังไทยเพชรบูรณ์ โรงหนังเพชรรามา และโรงหนังเพชรธานี

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ปราสาทโบราณ ศิลปะขอมในยุค ทวาราวดี

เพชรบูรณ์ ที่เที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ที่มีลักษณะ เป็นปราสาทหิน เมืองโบราณ ที่มีมาตั้งแต่ ยุคขอมเรืองอำนาจ โดยรอบ มีกำแพงหิน ล้อมรอบตัวเมือง ที่กินพื้นที่กว่า 2,800 ไร่ ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

เมืองชั้นใน ที่อยู่ในสุด ของเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้ง วัตถุทางโบราณคดี ขนาดใหญ่ และเมืองชั้นนอก เป็นที่ตั้งของโบราณคดีขนาดเล็ก และสระน้ำ

สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ ของที่นี่ มีรูปทรงแบบ เป็นศิลปะทวาราวดี ซึ่งเป็นศิลปะ ของขอมยุครุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็น ปรางค์สองพี่น้อง, เขาคลังใน ปรางค์ศรีเทพ เขาคลังนอก ปรางค์ฤๅษี และเขาถมอรัตน์

นอกจากนี้ เพชรบูรณ์ อำเภอ ศรีเทพ ยังมีการขุดค้นพบ โครงกระดูกมนุษย์ ที่ฝั่งรวมกับเครื่องใช้ และสัตว์เลี้ยง ที่สะท้อน ให้เห็นความเชื่อ หลังความตาย ของผู้คนในสมัยนั้น ที่สำคัญ สถานที่แห่งนี้ กำลังถูกผลัดดัน ให้ขึ้นเป็นมรดกโลก หากใครอยากเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ก็ลองไปดูเลย

เห็นไหมล่ะครับว่า เพชรบูรณ์นั้น ไม่ได้มีดีเฉพาะเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ที่มีธรรมชาติ สวยงาม ภูเขาสูง และวิวทิวทัศน์ ระดับพรีเมี่ยม ที่เพชรบูรณ์ ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ที่เก่าแก่ สวยงาม และควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

ถ้าท่านมีเวลาเพียงพอ ศึกษา แผนที่เพชรบูรณ์ ที่จะเดินทาง ไปท่องเที่ยว ที่เพชรบูรณ์ รับรองได้เลยว่า ที่นี่ท่านจะได้ดื่มด่ำ กับธรรมชาติ ไปพร้อมกับเรียนรู้ วัฒนธรรมอันงดงาม ของชาวเพชรบูรณ์ ไปพร้อมกัน

___ หลงวาริน ___