เที่ยวเขาวัง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญชื่อดังที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ ของประเทศไทย

เที่ยวเขาวัง

เที่ยวเขาวัง สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถูกจัดไว้ว่า เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย

เที่ยวเขาวัง

เที่ยวเขาวัง สำหรับสถานที่ ท่องเที่ยวที่เป็น เที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่สำคัญ แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้คนโดยทั่วไป มักที่จะรู้จักกัน ในชื่อของ ” เขาวัง ” หรืออีกชื่อหนึ่ง นั่นก็คือ ” อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ” ถือเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดเพชรบุรี

อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์ค เที่ยวโบราณสถาน จุดเช็คอินที่ มีชื่อเสียงมาก และก็ยังเป็นสัญลักษณ์ ทางการท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีด้วย โดยสถานที่แห่งนี้ มีพิกัดที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถจะเดินทาง ไปถึงได้ไม่ยาก

สำหรับสถานที่ ไปเขาวังเพชรบุรี อันเป็นโบราณสถาน ที่มีความเก่าแก่แห่งนี้ มีที่ตั้งอยู่บน ยอดเขาซึ่งมีความสูง มากกว่า 90 เมตร โดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้โปรดให้สร้าง พระตำหนักขึ้นไว้ บนยอดเขาเพื่อ สำหรับการแปรพระราชฐาน โดยได้มีการก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ 2403

และยังทรงเป็นผู้ที่ได้ พระราชทานนาม ด้วยพระองค์เองไว้ว่า ” พระนครคีรี ” แต่ชาวบ้านที่เป็น คนพื้นเพดั้งเดิมของที่นั่น ต่างก็เรียกกันติดปากว่า พระนครคีรี เขาวัง มาจนถึงทุกวันนี้ และถือได้ว่า เป็นโบราณสถาน ที่ชาวจังหวัดเพชรบุรี มีความภาคภูมิใจ

โดยสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่บนยอดเขาแห่งนี้ ก็มีกันอยู่อย่างมากมาย ทั้งในส่วนของพระที่นั่ง พระตำหนักที่ประทับ วัดเขาวัง เพชรบุรี และตัวอาคารอีกหลายหมู่ ซึ่งล้วนแล้วก็ ถูกสร้างขึ้นมา ในรูปแบบของ สถาปัตยกรรมแบบ นีโอคลาสสิก พร้อมกลิ่นอายในแบบจีน เข้าไว้ด้วยกัน

สำหรับการขึ้นไปท่องเที่ยว ยังโบราณสถานแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถ ที่จะขึ้นไปเยี่ยมชม ได้แบบภายในวันเดียว ด้วยการเดินเท้าขึ้นไป หรืออาจจะเป็น การนั่งกระเช้าไฟฟ้า กระเช้าเขาวัง ซึ่งมีความสะดวกสบาย และรวดเร็วเป็นอย่างมาก

Artist Em