อัฟกานิสถาน

อัฟกานิสถาน Minaret of Jam , Friday Mosque , Herat Citadel , Buddhas of Bamiyan , Band-e Amir National Park , Blue Mosque in Mazar l Sharif

อัฟกานิสถาน Minaret of Jam , Friday Mosque , Herat Citadel , Buddhas of Bamiyan

อัฟกานิสถาน  Minaret of Jam  อัฟกานิสถานปัจจุบัน เป็นหอกระจายเสียงความสูง 65 เมตร  สร้างขึ้นในราวปี 1190 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮารี พื้นที่ห่างไกล และเข้าถึงได้ยาก ของเขตแชล็ค ทางตะวันตก ของอัฟกานิสถาน

หออะซานแห่งญามนี้ อาจเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในสุดยอด สถาปัตยกรรมอิสลาม ตัวหอคอยมีลักษณะ เป็นทรงกระบอก เรียวซ้อนทับกัน 4 ชั้นตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม สร้างด้วยอิฐเผา ที่วางเรียงกันอย่างวิจิตร

เชื่อมด้วยปูนขาว ด้านนอกของหอคอยตกแต่งอย่างงดงาม ด้วยการสลักเป็นรูปเรขาคณิต แบบนูนประดับด้วย กระเบื้องเคลือบสีฟ้าสดใส เป็นลวดลายอักษรกูฟิค ซึ่งเป็นรูปแบบของอักษรอาหรับ รวมทั้งนำองค์การ

จากอัลกุรอาน มาประดับด้วย เชื่อกันว่าหออะซานแห่งญามนี้ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ชัยชนะของมูฮัมหมัด Mu izz ad -Din Mohammad Ghori ซึ่งอาณาจักรแห่งนี้ ปกคลุมพื้นที่ อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

และชัยชนะครั้งนี้ นำไปสู่การวางรากฐาน ของชาวมุสลิม ในอนุทวีปอินเดีย และทำให้มูฮัมหมัด Mu izz ad -Din Mohammad Ghori ครอบครองดินแดนอันกว้างใหญ่ ซึ่งปัจจุบันคือ อัฟกานิสถาน

บังกลาเทศ อิหร่าน ภาคเหนือของอินเดีย ปากีสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน หออะซานและซากวรรณคดีแห่งญาม ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกแห่งแรก ของอัฟกานิสถานเมื่อปี 2002

Friday Mosque มัสยิดใหญ่แห่งเฮรัต มีชื่อเรียกหลาย ทั้งมัสยิดวันศุกร์ หรือมัสยิดจาแห่งเฮรัต

เที่ยวประวัติศาสตร์  Friday Mosque มัสยิดวันศุกร์แห่งเฮรัต มัสยิดใหญ่แห่งเฮรัต มีชื่อเรียกหลาย ทั้งมัสยิดวันศุกร์ หรือมัสยิดจาแห่งเฮรัต ล้วนแต่เป็นชื่อเรียก มัสยิดเก่าแก่แห่งหนึ่ง ของเมืองเฮรัต

เมืองโบราณที่ ตั้งอยู่ทางตะวันตก ของอัฟกานิสถาน มัสยิดวันศุกร์ สร้างขึ้นโดยราชวงศ์ครูอิด ในรัชสมัยสุลต่านกริยาท มูฮัมหมัดโกลี ผู้วางรากฐานมัสยิดตั้งแต่ปี 1200 จนสร้างเสร็จในช่วงศตวรรษที่ 15

มัสยิดแห่งนี้มีความยาว 180 เมตร และกว้าง 120 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 21600 ตารางเมตร อาคารมัสยิด สร้างด้วยอิฐสีชมพู ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำมัน วาดลวดลายพืชพันธุ์ดอกไม้

และรูปแบบอักษร ในศาสนาอิสลาม สิ่งที่โดดเด่นในมัสยิดวันศุกร์คือ อีวานหรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะช่องตรงกลาง เป็นช่องโค้งยอดแหลม

รวมทั้งยังมีโดม 460 โดมและหอคอยอาซานสูงถึง 12 หอทำให้มัสยิดวันศุกร์ งดงามล้ำค่า และโดดเด่นไม่แพ้ มัสยิดที่ใดในโลก

อัฟกานิสถาน

ป้อมปราการเฮรัต เฮรัตเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของอัฟกานิสถาน

Herat Citadel ป้อมปราการเฮรัต เฮรัตเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของอัฟกานิสถาน และยังมีความประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ทำให้นครโบราณแห่งนี้ เต็มไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญ หนึ่งในนั้นคือ

ป้อมปราการแห่งเฮรัต ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ 330 ปีก่อนคริสต์กาล ในสมัยพระเจ้า อเล็กซานเดอร์มหาราช นอกจากจะเป็น ศูนย์กลางทางการทหาร และคลังแสงแล้ว ป้อมปราการเฮรัต ยังเป็นสถานที่ ประทับของราชวงศ์

เป็นคลังสมบัติ และยังเป็นคุก เป็นจุดเชื่อมต่อ เส้นทางสายไหม ระหว่างจีนกับอินเดียด้วย ป้อมปราการเฮรัต สร้างด้วยดินเผา มีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีหอคอยรอบทิศทางถึง 13 แห่ง ซึ่งด้วยความที่

มีอายุเก่าแก่ ผ่านร้อนผ่านหนาว มาหลายศตวรรษ ทำให้ป้อมปราการเฮรัต อัฟกานิสถานอันตราย ถูกทำลายและ

ถูกบูรณะขึ้นใหม่ หลายต่อหลายครั้งจนในปี 2006 ถึง 2011 มีการบูรณะครั้งใหญ่ และนครเฮรัต ยังถูกระบุ อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลก ในอนาคตด้วย

อัฟกานิสถาน

อัฟกานิสถาน Buddhas of Bamiyan ระเบิดพระพุทธรูป แกะสลักฝาผนัง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยวโบราณสถาน   Buddhas of Bamiyan พระพุทธรูปบามิยัน เดือนมีนาคมปี 2001 โลกถึงกับต้องตกตะลึง เมื่อรัฐบาลตาลีบัน ที่เข้าปกครอง อัฟกานิสถานในขณะนั้น ระเบิดพระพุทธรูป แกะสลักฝาผนัง

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา เมืองบามิยัน ชนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย  ด้วยเหตุผลทางด้านศาสนา และสถานการณ์ทางการเมือง พระพุทธรูปแห่งบามิยัน เป็นกลุ่มพระพุทธรูปโบราณ

ที่แกะสลักบนหน้าผาสูงกว่า 2,500 เมตร ตั้งอยู่ในหุบเขาบามิยัน จังหวัดบามิยัน ในพื้นที่ทางตอนกลาง ของอัฟกานิสถาน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 507 และคาดว่าก่อสร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์คูซาน ที่ได้รับคำแนะนำ

จากพระสงฆ์ว่า ก่อสร้างพระพุทธรูปบามิยัน จะนำความรุ่งเรือง มาสู่อาณาจักร เนื่องจากในสมัยนั้น ศาสนาพุทธเข้ามามีบทบาทมาก พอหุบเขาบามิยัน เป็นแนวเส้นทางสายไหม คาราวานสินค้าจากจีน

ใช้เดินทางไปค้าขาย ในเอเชียตะวันตก พระพุทธรูปแห่งบามิยัน ก่อสร้างไว้ 2 องค์ ประกอบไปด้วย พระพุทธรูปบามิยันใหญ่คือ Buddhas Vairocana ความสูง 55 เมตร และพระพุทธรูปบามิยันองค์เล็ก

Buddhas Sakyamuni 37 เมตร สร้างตามพุทธศิลป์คันธาระ รับอิทธิพลจากกรีกและโรมันแกะสลัก โดยตรงเข้าไป ที่หน้าผาหินทราย เป็นโครงอย่างหยาบๆ ส่วนผิวและรายละเอียดภายนอก ใช้วิธีฉาบ

ด้วยดินผสมฟาง และฉาบทับอีกครั้ง ด้วยปูนสทัคโค เพื่อเพิ่มความคงทนแข็งแรง ของผิวภายนอก นอกจากองค์พระพุทธรูปแล้ว บริเวณหุบเขาบามิยัน ยังเต็มไปด้วยจิตรกรรม และประติมากรรม

แกะสลักฝาผนังภายในถ้ำหลายแห่ง ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรือง ของพระพุทธศาสนา ในบริเวณแถบนี้

จนเมื่อครั้งถูก มุสลิมเข้ายึดครอง ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในปี 2003 องค์การยูเนสโก ขึ้นบัญชีให้ พระพุทธรูปแห่งบามิยัน เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม

อัฟกานิสถาน

Band-e Amir National Park  & Blue Mosque in Mazar l Sharif

Band-e Amir National Park  อัฟกานิสถาน เที่ยว อุทยานแห่งชาติแบนด์ -อี อาเมียร์ นี่คืออุทยานแห่งแรก แห่งอัฟกานิสถาน และได้รับการ ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เพื่อพิจารณา เป็นมรดกโลก

ในอนาคตของอัฟกานิสถาน ด้วยความโดดเด่น ของอุทยานแห่งชาติ แบนด์อีอาเมียร์ ในจังหวัดบามิยัน คือทะเลสาบ ที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติในพื้นที่อุทยานถึง 6 แห่ง สีของทะเลสาบ แต่ละแห่งนั้น

จะมีความแตกต่างกันไป ตามปริมาณแร่ธาตุ ที่สะสมอยู่ในน้ำ แต่ส่วนใหญ่จะเป็น สีน้ำเงินเข้ม ใกล้เคียงกับทะเล ล้อมรอบด้วยหน้าผา หินปูนสีชมพู และทุ่งหญ้าสีน้ำตาล แบบทุ่งหญ้าทะเลทราย

ทำให้อุทยานแห่งชาติ เเบนด์อีอาเมียร์ เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมของอัฟกานิสถาน ที่ในแต่ละปีนั้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว มายังสวรรค์บนดินแห่งนี้ได้ หลายพันคนต่อปีเลยทีเดียว

Blue Mosque in Mazar l Sharif มัสยิดสีฟ้าแห่งมาซาร์ อี ชารีฟ มัสยิดสีฟ้าแห่งนี้ ตั้งอยู่เมืองมาซาร์ อี ชารีฟ เมืองเอกทางจังหวัดบอว์ ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน

ติดตาม อัฟกานิสถาน  เพิ่มเติมได้ที่ @UFA-X10

Miss M

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *