หอศิลปกรุงเทพ พิพิธภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านผลงานศิลปะ ที่ผู้ชื่นชอบสามารถเข้าเที่ยวชมได้อย่างมีความสุข

หอศิลปกรุงเทพ

หอศิลปกรุงเทพ ก็คือแหล่งรวบรวมผลงานทางด้านศิลปะอันทรงคุณค่า ที่ได้ถูกนำมาจัดแสดงไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ใช้เป็นแหล่งศึกษา

หอศิลปกรุงเทพ

หอศิลปกรุงเทพ สำหรับพิพิธภัณฑ์ เที่ยวประวัติศาสตร์ ที่มีความยิ่งใหญ่ และมีความสำคัญ ของประเทศแห่งนี้ มีชื่อเรียกอย่าง เป็นทางการว่า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ( Bangkok Art and Culture Centre ) โดยมีพิกัด ที่ตั้งอยู่ที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยสถานที่ เที่ยวพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สำคัญ ของชาติแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็น หอศิลป์ สยาม ที่เป็นสวรรค์ของผู้ที่ มีจิตใจรัก และชื่นชอบใน ผลงานศิลปะ และในเรื่องของ วัฒนธรรมที่ เป็นประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย ซึ่งก็มีผลงานมากมาย ที่ได้ถูกนำมา ตั้งจัดแสดง กันอยู่ที่นี่

และยังสามารถ ที่จะถือได้ว่า สถานที่ซึ่งเป็น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และก็ยังเป็น แหล่งค้นหาแรงบันดาลใจ สำหรับเหล่า บรรดาศิลปิน นักศึกษาวิชาศิลปะ และประชาชน ทั่วไปโดยแท้ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ มีผลงานที่ หลากหลายอย่างมาก

เพราะนอกจากว่า หอศิลป์กรุงเทพ มีอะไรบ้าง นั้นก็จะเป็น พิพิธภัณฑ์ ทางด้านของผลงาน ศิลปะอันมีประวัติ ความเป็นมาแล้ว มันก็ยังเป็น สถานที่ซึ่ง เต็มไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับ ในเรื่องของวัฒนธรรมประจำชาติ อันทรงคุณค่า และมีความสมควร ที่จะอนุรักษ์ กันเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนผลงานทางด้านศิลปะ ที่ถูกนำมาจัดแสดง ในพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ก็มีทั้ง ผลงานทางด้าน ศิลปะแบบสากล หรือผลงานทางด้านศิลปะ ในแบบไทยร่วมสมัย ที่ได้มีการหมุนเวียน นำมาจัดแสดง ในรูปแบบของ งานนิทรรศการ กันอยู่ตลอดเวลา

โดยจะมีการเปิด ให้ประชาชน ผู้มีความสนใจ ได้เข้าเยี่ยมชมกัน หอศิลป์ เปิด ในช่วงเวลา 10.00 – 19.00 น. และปิดให้บริการ กันทุกวันจันทร์ สำหรับใครก็ตาม ที่เป็นคอศิลปะตัวจริง ก็คงจะต้องหาโอกาส ไปเยี่ยมชมใน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

Artist Em