หอวัฒนธรรมไทยวน อนุรักษ์และสืบสาน ตำนานไทยวน สระบุรี

หอวัฒนธรรมไทยวน

หอวัฒนธรรมไทยวน จังหวัดสระบุรี ศูนย์การเรียนรู้ วิถีไทยวน แบบดั้งเดิม

หอวัฒนธรรมไทยวน จังหวัดสระบุรี วันนี้เราจะ เดินทางไปที่นั่น ซึ่งอยู่ห่างจาก ตัวเมืองกรุงเทพ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 110 กม. ซึ่งเราจะใช้ เวลาเรียนรู้ วิถีชีวิตและ ประเพณีไทยวน (อ่านว่า ไท-ยวน ไม่ใช่ ไทย-วน นะจ๊ะ)

ที่นั่นเราจะมี โอกาสได้เห็น ผ้าทอมือที่ หายากมาก ๆ เป็นคอลเลคชั่นเล็ก ๆ แต่สวยงามมาก โดยมีการออกแบบ การแต่งกายไทยวน สระบุรีโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจาก เครื่องแต่งกายใน ประวัติไทยวน ตระกูลอื่น ๆ ในจังหวัดอื่น ๆ ของไทยเล็กน้อย

หอวัฒนธรรมไทยวน

หอวัฒนธรรม พื้นบ้านไทยวน ประกอบไปด้วย ชุดบ้านไม้ไทย เก่าแก่หายาก ซึ่งเจ้าของคือ อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล เริ่มรวบรวมในปี 2512 ซึ่งรวมไปถึง ที่พำนักของ ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระบุรี และบ้านเก่าของ กองโจรฉาวโฉ่ จากสุพรรณบุรี

นอกจากบ้านเรือน และสิ่งทอแล้ว ยังมีเรือสำหรับ ล่องแม่น้ำอีก 20 ลำ อยู่ที่ท่าเรือ ซึ่งตั้งชื่อตาม แม่น้ำป่าสัก ที่ใช้จอดเรือ ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เรือ แม่น้ำป่าสัก

สำหรับผู้เยี่ยมชม สามารถที่จะ แจ้งความจำนง ร่วมรับประทาน อาหารกลางวัน ในขันโตกไทยวน และไปเยี่ยมชม ชุมชนทอผ้า ในบริเวณใกล้เคียง ได้อีกด้วย

___ หลงวาริน ___