สัมผัสนครวัด การเดินทางย้อนกลับไปในอดีต เพื่อท่องเที่ยวสำรวจสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เคยยิ่งใหญ่ของประเทศกัมพูชา

สัมผัสนครวัด

สัมผัสนครวัด สถาปัตยกรรมที่มีความเก่าแก่โบราณ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ และเป็นแหล่งการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์

สัมผัสนครวัด

สัมผัสนครวัด สถานที่ซึ่งเป็นแหล่ง สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ เที่ยวประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกที่สำคัญ แห่งหนึ่งในประเทศ แถบทวีปเอเชียของเรา มันมีพิกัดที่ตั้ง เที่ยวนครวัด 2565 อยู่ในประเทศกัมพูชา และมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วโลกอีกด้วย

โดยตัวสถาปัตยกรรม เที่ยวมรดกโลก ของสถานที่ท่องเที่ยว มรดกโลกแห่งนี้ ก็ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 10 ของประเทศในแถบ ทวีปเอเชีย อีกทั้งยังอยู่ ในพื้นที่ของ ประเทศเพื่อนบ้านของเรา อย่างประเทศกัมพูชาอีกด้วย

เราสามารถที่จะเดินทาง จากสนามบินเสียมเรียบ ด้วยเวลาเพียง 15 นาที เราก็สามารถ ที่จะเดินทางไปถึง สถานที่ท่องเที่ยว นครวัด นครธม สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แห่งนี้กันได้แล้ว อีกทั้งการเดินทาง เข้าไปยังประเทศกัมพูชา ก็มีช่องทางที่เรา สามารถจะใช้ได้ อยู่อย่างมากมาย

สำหรับอาณาจักร เรื่องเล่า นครวัด เป็นแหล่งสถาปัตยกรรม ที่ได้ถูกสร้างขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ ของการที่จะใช้มัน ให้เป็นศาสนสถาน และเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ที่มีชื่อเสียงของ ประเทศกัมพูชา ที่ได้ถูกสร้าง ขึ้นในยุคของ ” พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ” ซึ่งเป็นช่วงเวลาเริ่มต้น ของยุคศตวรรษที่ 12 นั่นเอง

และมันก็ยังคงเป็น สัญลักษณ์แห่งศูนย์กลาง ทางศาสนาแห่งสุดท้าย ที่ยังคงมี สภาพสมบูรณ์ หลงเหลือมาจนถึง ในปัจจุบันนี้ ส่วนช่วงเวลา ที่มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเยี่ยมเยือน นครวัด pantip กันเป็นจำนวนมาก นั่นก็คือในช่วงของ เดือน พฤศจิกายน ไปจนถึงในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีนั่นเอง

Artist Em