มรดกโลกสุดงาม

มรดกโลกสุดงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่สวรรค์ได้สร้างไว้ให้เป็นของขวัญแก่โลกมนุษย์

มรดกโลกสุดงาม ธรรมชาติอันแสนงดงามที่น่าหวงแหน และมีชื่อเสียงโด่งดังกันไปทั่วโลก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันเป็นมรดกโลก 

มรดกโลกสุดงาม สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้ชื่อว่ามี ความสมบูรณ์สวยงาม ติดอยู่ในอันดับโลก และถูกขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกโดยองค์การ ” ยูเนสโก “ ที่นักท่องเที่ยว สายธรรมชาติต่างได้ตั้ง ความหวังเอาไว้ว่า จะต้องไปชื่นชม มรดกโลกทางธรรมชาติ ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

โดยการที่สถานที่ใด สถานที่หนึ่ง จะได้รับการยอมรับให้เป็น มรดกโลกสุดงาม และถูกจดบันทึกว่าเป็น สถานที่สำคัญของโลก โดยขึ้นทะเบียนว่า เป็นมรดกโลกได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเนื่องจากว่า จะต้องได้รับ การตรวจสอบอย่างละเอียด ถี่ถ้วนดีแล้ว ถึงคุณสมบัติ ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ มรดกโลกสุดงาม สำหรับการขึ้นทะเบียน 

ซึ่งคุณสมบัติหนึ่งที่พูดถึงว่า มรดกโลกมีอะไรบ้าง คือที่จะต้องมีนั่นก็คือ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อันยาวนาน และทรงคุณค่า รวมไปจนถึง ความงดงามของ ธรรมชาติอย่างแท้จริง เมื่อมองในมุมมอง ของทางด้านศิลปะ 

มรดกโลกสุดงาม

อีกทั้งวัฒนธรรม ความเป็นมาที่มี ความเก่าแก่โบราณ เที่ยวประวัติศาสตร์ อันเป็นการที่จะต้อง สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น และจะต้องมี อัตลักษณ์อันโดดเด่น ของสภาพท้องถิ่น ในสถานที่นั้นๆ ซึ่งการจะพบสถานที่ มรดกโลกสุดงาม ที่มีเอกลักษณ์ ที่ครบถ้วนเช่นนี้ นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 

และในวันนี้ เราก็จะขอมา นำเสนอสถานที่ มรดกโลกสุดงาม อันเป็นตัวอย่างของ มรดกโลกอันสวยงาม ที่ควรค่าสำหรับ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ยังสืบทอด และคงอยู่กันต่อไป เที่ยวมรดกโลก เพื่อเป็นสมบัติของโลก ต่อไปอีกในภายภาคหน้า 

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกของโลก

1.นครวัด ประเทศกัมพูชา ( Angkor Wat )

สถานที่ที่เป็น สิ่งปลูกสร้างแห่งนี้ ได้รับการสันนิษฐานว่า ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ใช้เป็นศาสนสถาน ในยุคสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 “ หรือในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยมันได้เป็นสถานที่ ที่มีความสำคัญ ทางศาสนาในยุคนั้น ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ มาจนถึงในปัจจุบัน 

และในปัจจุบันนี้ มันก็ได้กลายเป็น มรดกโลกในอาเซียน และเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ในการบ่งบอกถึง ความเป็นชนชาติประเทศกัมพูชา ที่โด่งดังมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันไป ทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังได้ปรากฏ เป็นฉากในภาพยนตร์ อยู่อีกหลายเรื่อง

และปราสาทหิน มรดกโลกสุดงาม ขนาดใหญ่แห่งนี้ ก็ยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่เป็น มรดกโลกเอเชีย ที่สำคัญของภูมิภาค อาเซียนอีกด้วย จึงทำให้ในแต่ละปี ก็ได้มีนักท่องเที่ยว จากทั่วโลกเดินทาง มาเยี่ยมเยือนกัน เป็นจำนวนมาก

และสถานที่แห่งนี้ ก็อยู่ห่างจากเมือง เสียมราฐ ด้วยการเดินทาง ทางรถยนต์เพียงแค่ 20 นาทีเท่านั้น โดยในแต่ละปี ก็จะมีนักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก ที่ได้เดินทางไป เยี่ยมชมผลงาน สถาปัตยกรรมแบบ ขอมโบราณในช่วงเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงเดือน ที่มีอากาศเย็นสบาย มากที่สุดของปี 

มรดกโลกสุดงาม

2. อะโครโพลิส ประเทศกรีซ ( Acropolis )

สถานที่แห่งนี้ คือป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่มี พิกัดอยู่บนภูเขาสูง ซึ่งก็ถูกก่อสร้างขึ้นมา อยู่มากมายหลายจุด แต่จุดที่มีชื่อเสียง โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คืออะโครโพลิส แห่งเอเธนส์ “ ( Acropolis of Athens )

ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ถูกก่อสร้างเป็น ลักษณะของวิหาร อยู่สามแห่งนั่นก็คือ ” วิหารอิเรกเทียม “ ( Erechtheum ) , ” วิหารพาร์เทนอน “ ( Parthenon ) และก็ยังมี สิ่งปลูกสร้างที่ ถูกใช้เป็นโรงละคร อีกสองแห่งนั่นก็คือ ” โรงละครไดอะไนซัส “ ( Theatre of Dionysus ) และ ” โรงละครเฮโรเดส อัตติกัส “ ( Theatre of Atticus )

ซึ่งสถานที่นี้ ถูกจัดว่าเป็น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เป็นหลักฐานสำคัญ ของโลกเป็นอย่างมาก เพราะมันสามารถที่จะบอกเล่า เรื่องราวที่มี ความเกี่ยวข้องกับ อารยธรรมของโลก ยุคโบราณได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ ในยุคโบราณ มีการแสดงให้เห็น ถึงทักษะความรู้ ทางด้านงานวิศวกรรม ของโลกยุคโบราณ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นจุดหมาย ปลายทางของผู้คนจากทั่วโลก 

3. พุกาม ประเทศเมียนมา ( Bagan )

” พุกาม “ คือชื่อของราชอาณาจักรแรก ของประวัติศาสตร์ชนชาติพม่า ปัจจุบันมีพิกัด ตั้งอยู่ที่เมือง มัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นเมืองโบราณ ที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 11 โดยได้มีร่องรอย ความเจริญรุ่งเรือง ของพระพุทธศาสนาปรากฏให้เห็น กันอยู่อย่างมากมาย

ซึ่งเมืองแห่งนี้ เป็นเมืองที่ได้รับ ฉายานามว่า เมืองแห่งทะเลเจดีย์ “ หรือที่ได้เรียกขาน กันอีกในชื่อหนึ่งว่า หรือ ” ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ “ เนื่องจากในยุคที่ เมืองแห่งนี้กำลัง เจริญรุ่งเรืองอย่างสุดขีด ก็ได้มีการก่อสร้าง เจดีย์ขึ้นมาอย่างมากมายถึง 4,446 องค์ แต่ในปัจจุบัน ก็ปรากฏหลงเหลือ ให้เห็นกันอยู่เพียง 2,217 องค์

และเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้น เป็นองค์แรกในสถานที่ แห่งนี้นั่นก็คือ เจดีย์ชเวสิกอง “ ( Shwezigon Pagoda ) โดย ” พระเจ้าอโนรธามังช่อ “ ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกแห่ง ราชอาณาจักรพุกามนั่นเอง

ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ สามารถแสดงให้เห็น ถึงความเจริญรุ่งเรือง ของพระพุทธศาสนา ในราชอาณาจักรแห่งนี้ ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเมืองแห่งนี้ ก็ยังถูกจัดให้ เป็นเมืองที่มี ความสวยงามมากที่สุด 1 ใน 100 แห่งจากทั่วโลกอีกด้วย

มรดกโลกสุดงาม

4. หมู่เกาะกาลาปาโกส ประเทศเอกวาดอร์ ( Galapagos Islands )

สถานที่แห่งนี้ เป็นลักษณะของ หมู่เกาะที่มีพิกัดที่ตั้ง อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเกิดจากการ รวมตัวของลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อสักประมาณ 7 – 9 ล้านปีที่ผ่านมา และในปัจจุบัน ก็ยังมีในส่วนของ ภูเขาไฟที่ยังคง ร้อนระอุอยู่

หมู่เกาะแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็น สถานที่พักพิงอาศัย ของเหล่าบรรดาสัตว์ ที่มีมากกว่า 9,000 ชนิด โดยมีมากถึง 75% ของสัตว์ที่อาศัยอยู่ ในสถานที่แห่งนี้ ที่สามารถจะพบเห็น ได้ที่นี่เป็น ที่เดียวของโลก 

และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้การเดินทาง ไปเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว จึงต้องมีข้อจำกัด ที่เป็นกฎระเบียบ ที่เข้มงวดมากมาย เนื่องจากหมู่เกาะแห่งนี้ ถูกตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ สำหรับการอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์หายากอย่างเต็มรูปแบบนั่นเอง @UFA-X10

Artist Em 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *