ทุ่งใหญ่นเรศวร พื้นป่าขนาดใหญ่ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่าจำนวนมาก ที่อยากจะชวนให้คุณไปเยี่ยมชม

ทุ่งใหญ่นเรศวร

ทุ่งใหญ่นเรศวร พื้นที่ของป่าไม้ขนาดกว้างใหญ่ ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม อีกทั้งก็ยังได้ถูกขึ้นทะเบียน ประกาศเป็นมรดกโลก

ทุ่งใหญ่นเรศวร

ทุ่งใหญ่นเรศวร สำหรับพื้นป่า เที่ยวประวัติศาสตร์ ขนาดใหญ่แห่งนี้ มีพิกัดที่ตั้ง อยู่ในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทุ่งใหญ่นเรศวร อยู่จังหวัดอะไร อีกทั้งยังเป็น พื้นที่ทับซ้อน เกี่ยวข้อง กับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก มันเป็นผืนป่า ขนาดใหญ่ที่มี ลักษณะของ ภูมิประเทศเป็น ภูเขาซับซ้อน เป็นจำนวนมาก

โดยภูเขาที่ มียอดสูงที่สุด ไป ทุ่งใหญ่นเรศวร ของผืนป่าแห่งนี้ ก็คือภูเขา ที่เรารู้จักกัน ดีนั่นก็คือ ” เขาใหญ่ “ ซึ่งจะมีพิกัด ที่ตั้งในแผนที่ เที่ยวมรดกโลก อยู่ในบริเวณส่วนกลาง ของผืนป่าแห่งนี้ อีกทั้งมันยัง เป็นสถานที่ ที่เป็นต้นน้ำ ของแม่น้ำสายสำคัญ ของประเทศเป็นจำนวนมาก

และผืนป่าขนาดใหญ่แห่งนี้ ก็เป็นแหล่งรวมของ ธรรมชาติที่ เป็นในลักษณะ ของลานทุ่งหญ้า ป่าเต็งรัง ป่าไม้เบญจพรรณ และลึกเข้าไป ก็จะเป็นป่าดงดิบ ที่มีสัตว์ป่า หลากหลายสายพันธุ์ เป็นจำนวนมาก อาศัยอยู่ร่วมกัน ภายใต้ธรรมชาติ อันแสนจะงดงาม

และด้วยความอุดมสมบูรณ์ หลากหลายของ สิ่งมีชีวิตที่นี่ มันก็ได้ถูก จัดตั้งให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และต่อมาก็ ได้รับการจดทะเบียน ยกขึ้นให้เป็น มรดกโลก ทางธรรมชาติ พร้อมกับเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลในราว 800 – 1,200 เมตร จึงทำให้มัน เป็นพื้นที่ป่า ที่มีอุณหภูมิเย็นสบาย ตลอดทั้งปี และจะมีปริมาณ ของน้ำฝนที่ ตกหนักมาก ในช่วงฤดูฝน นักท่องป่าหน้าฝน เที่ยวทุ่งใหญ่นเรศวร จะพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด

Artist Em