ชมพิพิธภัณฑสถาน เป็นที่รวมวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่ามากมาย!!

ชมพิพิธภัณฑ์สถาน

ชมพิพิธภัณฑสถาน ชมงานศิลปวัฒนธรรมและงานประณีตศิลป์ในราชสำนัก

ชมพิพิธภัณฑสถาน งานประณีตศิลป์สืบสมัย ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หมายถึง สถานที่ที่เป็นสถาบันถาวร เก็บรวบรวมและจัดแสดง สิ่งที่มีความสำคัญ ทางด้านวัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยนี้ เกิดขึ้นมาจากความหลงใหล ในงานศิลปะของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล และได้เปิดพิพิธภัณฑ์ ศิลปะไทยร่วมสมัยขึ้นมา โดยมี เหตุผลหลักคือ เพื่อเชิดชูเกียรติของบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ชมพิพิธภัณฑสถาน

ความเป็นมาของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประวัติ มีดังนี้ คือแต่เดิมเป็นวังหน้า หรือ “พระราชวังบวรสถานมงคล” ประกอบด้วยพระที่นั่ง และพระตำหนัก นับเป็นสถาปัตยกรรมไทย ที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ ขึ้นที่ พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเก็บรักษาศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ซึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการต่างๆ

จึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในสมัยต่อมา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถาน สำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2402 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และใครที่อยากไป เที่ยวพิพิธภัณฑ์ แต่ยังไม่ทราบว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เปิดวันไหน สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หลายคนคงยังไม่เคยรู้ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีกี่แห่ง ซึ่งในประเทศไทยนั้น มีพิพิธภัณฑสถานอยู่ทั้งหมด 44 แห่ง

 เว็บรวบรวม สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ท่อง เที่ยวประวัติศาสตร์ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

 

Muse